רמה גבוהה בהתחייבות

רמה גבוהה בהתחייבות
רק ב #אילת יש חצאים יש הכל
חצי 400
שלם 800
3 שלמים ב 2200
4 שלמים 2800‏
@magicmikelol